Leta i den här bloggen

söndag, januari 31, 2016

Frivilliga bidrag eller dana

Det här med vad jag ska lägga i hatten på 12-stegsmöten. Jag har gått många år och har funderat på hur jag ska tänka kring de frivilliga bidragen som ska täcka kaffe te hyra för mötena? Jag har reflekterat många gånger och på många olika sätt genom åren. Ibland har jag tänkt att jag haft lite pengar och då har jag inte lagt något alls. Ibland har jag känt en så sådan tacksamhet att mötena finns så jag har varit väldigt generös. Ibland har jag jämfört med att vad det skulle kosta att gå till en psykolog, vilket ger en högre summa än jag brukar lägga i hatten.

Jag blev inspirerad av den här artikeln som tar upp just detta med att ge frivilliga gåvor men med ett annat ord; dana som praktiseras i den buddhistiska traditionen.

Inga kommentarer: